Razbijanje stigme: Međunarodni dan borbe protiv HIV/AIDS-a

PIŠE: Amila Husić 85,600,000 Samo da se broji do 85,6 miliona zahtijevalo bi skoro tri godine brojanja. 85.6 miliona ljudskih života je odnijela HIV epidemija od njenog početka 1981. godine – ne uključujući nedijagnosticirane osobe i osobe koje su zbog bolesti oduzele vlastiti život. Bila je potrebna gotovo decenija da se ova epidemija ozbiljno shvati …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!