Način na koji društvo tretira LGBT osobe slika je odnosa društva prema različitosti

SONY DSCPiše: Ajdin Tinjak
Foto: parlamentbih.ba

Osobe po osnovu seksualne orijentacije se u svakodnevnom životu susreću sa stereotipima i predrasudama, iako su istospolni seksualni odnosi dozvoljeni zakonom, a neravnopravan tretman LGBT osoba izričito zabranjen. U slučaju povrede prava, rijetko se odlučuju za pokretanje postupka pred Institucijom ombudsmena ili drugim nadležnim organima zbog nepovjerenja u institucije i straha od osude okoline zbog objelodanjivanja njihove seksualne orijentacije.

Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine odredio je Instituciji ombudsmena BiH status centralne institucije nadležne za zaštitu od diskriminacije i u tu svrhu predviđa osnivanje i rad posebnog odjela s isključivim zadatkom razmatranja predmeta navodne diskriminacije koju je počinilo bilo koje pravno ili fizičko lice i u bilo kojoj oblasti života.

Na 7. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koja je održana 15. jula 2015. godine, na dnevnom redu našli su se i Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH za 2014.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na 6. sjednici održanoj 9. juna 2015. sa pet glasova “za”, jednim glasom “protiv” i tri “suzdržana” glasa prihvatila je spomenuti izvještaj i dala preporuku Predstavničkom domu i Domu naroda PS BiH da isti usvoji.

Kako je navedeno u izvještaju, Institucija ombudsmena u 2014. godini imala je 11 registrovanih predmeta diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i spolnog izražavanja.

U periodu izvještavanja, Instituciji se u sedam navrata obraćala organizacija Sarajevski otvoreni centar, a postupak istraživanja je proveden po svim tim žalbama. Zbog povrede odredbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH, žalba je podnesena protiv Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, a sporan je bio Upitnik za davaoce krvi, u kojem postoji diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije. (…) Zbog istog vida diskriminacije, žalba je podnesena i nakon navoda na internet stranici Kantonalne bolnice Zenica. (…) Sarajevski otvoreni centar se žalio i zbog Zakona o matičnim knjigama Brčko Distrikta BiH, koji onemogućava i ugrožava ostvarivanje ljudskih prava transeksualnih osoba koje su prošle proces promjene spola. Više žalbi je podneseno na osnovu kontinuiranog uvredljivog pisanja portala i magazina SAFF kojem je iz Institucije ombudsmena izdata preporuka da se javno izvini pripadnicima homoseksualne manjine i magistrima Rodnih studija (…), stoji između ostalog u Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Sarajevski otvoreni centar je, kako se dalje navodi u materijalu koji je dostavljen delegatima na sjednici Doma naroda PS BiH, uputio zahtjev Instituciji ombudsmena za izradu Specijalnog izvještaja posvećenog pravima LGBT osoba. Istaknuto je da je prema ovom zahtjevu iskazano razumijevanje i da će biti predmet razmatranja kod izrade strateških dokumenata, uzimajući u obzir i stav zakonodavnih tijela o ovom pitanju.

Kada je riječ o neprovođenju preporuka ombudsmena, izdvaja se slučaj portala i magazina SAFF koji nije pokazao spremnost za saradnju, što je uvršteno u Godišnji izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH koji je upućen u Parlamentarnu skupštinu BiH i zakonodavnim tijelima entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko Distrikta. U tom kontekstu treba spomenuti zaključak Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) koja je na spomenutoj sjednici od 09. juna 2015. jednoglasno usvojila zaključak kojim obavezuje Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH da Zajedničkoj komisiji dostavi detaljan pregled nerealiziranih preporuka, sa obrazloženjem zašto iste nisu realizirane, kako bi se domovima Parlamentarne skupštine BiH uputili zaključci kojima će se obavezati nadležne institucije da u, skladu sa Ustavom BiH i zakonima, pristupe realiziranju tih preporuka.

Nosioci javnih funkcija trebali bi otvorenije istupiti u zaštiti prava LGBT populacije, povodom pojedinačnih incidenata, ali i generalno jer živimo i dalje u relativno konzervativnom društvu u kojem je prisutan jak utjecaj vjerskih organizacija, stoji u izvještaju. Također, navodi se da prema saznanjima Institucije ombudsmena nije bilo slučajeva diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije koj su dobili sudski epilog. Način na koji jedno društvo tretira LGBT osobe oslikava način na koji se društvo odnosi prema svemu što je različito, a upravo u različitostima se ogleda bogatstvo i napredak jednog društva, stoji na kraju poglavlja Godišnjeg izvještaja o pojavama diskriminacije u BiH za 2014, posvećenog diskriminaciji po osnovu seksualne orijentacije (LGBT).

Nosioci javnih funkcija, u ovom slučaju delegati u Domu naroda PS BiH, usvojili su na sjednici Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH za 2014., čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

“Kakve promjene želimo? Reforma Institucije ombudsmana u BiH”, naziv je diskusije koju organizuje Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Koje su prepreke s kojim se Institutucija ombudsmana suočava?; Koja rješenja predlaže ministarstvo?; Kakav je stav međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva? – ovo su samo neka od pitanja o kojima će biti riječi na diskusiji koja će biti održana 27. jula 2015. godine od 10 do 12 sati u EU Info centru u Sarajevu.

Jedno od pitanja koje se nameće tim povodom je i postoje li izvještaji o ljudskim pravima i izvještaji o pojavi diskriminacije samo “zbog izvještaja” ili isti stvarno dopiru i djeluju na institucije vlasti koje su nadležne za provođenje preporuka? Sudeći prema pažnji koju je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (DN PS BiH) posvetio ovoj problematici na sjednici i informaciji da je u toku 2014. u Odjelu za eliminaciju svih oblika diskriminacije (Institucija ombudsmena) registrovano ukupno 230 žalbi, što predstavlja povećanje broja žalbi za 32 predmeta ili 16,66% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu, kada je bilo registrovano 198 žalbi, te da prema procjeni ombudsmena ovaj podatak ne predstavlja stvarni prikaz obima diskriminacije jer i dalje postoje neprijavljeni slučajevi zbog generalnog nepovjerenja građana u institucije kao i zbog straha od eventualnih negativnih posljedica po status žrtava, nešto ne štima.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!